demo
PRIDANÉ 13 apríl, 2022

Procesná neprípustnosť žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti v prípade porušenia predkupného práva podielového spoluvlastníka

Pavol VARGAEŠTOK

Porušenie zákonného predkupného práva je upravené v § 140 Občianskeho zákonníka, avšak jedným z pálčivých problémov, kde nie je jednoznačná právna úprava a v konaniach pred súdmi môže viesť jej ...

Čítaj ďalej
demo
PRIDANÉ 22 február, 2022

Právnická osoba ( družstvo ) ako blízka osoba pri prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na základe nepeňažného vkladu do družstva – bolo porušené predkupné právo?

Pavol VARGAEŠTOK

Porušenie zákonného predkupného práva je upravené v § 140 Občianskeho zákonníka, avšak jedným z pálčivých problémov, kde nie je jednoznačná právna úprava a v konaniach pred súdmi môže viesť jej ...

Čítaj ďalej