Všeobecné informácie

Adresa

Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.

Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Registrácia a bankové spojenie

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 64772/L
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK8511000000002949015478
IBAN: SK4811000000002942035927

VÚB, a.s.
IBAN: SK1002000000001324502757

IČO: 50 120 000
IČ DPH: SK 2120174067


Kontaktujte nás

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.