Viac ako 200 registrácií partnerov verejného sektora

AK Slamka & Partners

Sme tím odborníkov z rôznych oblastí práva. Pre záujemcov a uchádzačov v procese verejného obstarávania zabezpečujeme zápis do registra partnerov verejného sektora, ako aj zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vrátane komplexného poradenstva v týchto oblastiach.

Žiadosť o cenovú ponuku

Máte záujem o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky? Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať aj telefonicky na čísle +421 902 502 530
alebo +421 908 689 521

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Registrácia partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Registrácia partnerov verejného sektora

Podľa prijatého zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora) majú subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo iné plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, ako aj ďalšie zákonom určené osoby povinnosť zapísať sa resp. registrovať sa do registra partnerov verejného sektora. Uvedené subjekty sú následne označované ako partneri verejného sektora s jasne definovanými zákonnými povinnosťami.Bez uvedenej registrácie v registri partnerov verejného sektora partner verejného sektora stráca prístup k verejným zdrojom ako aj stráca možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie.

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností podľa zákona musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Naša advokátska kancelária, ako oprávnená osoba, poskytuje všetky služby súvisiace s registráciou do registra partnerov verejného sektora a zabezpečuje všetky zákonné povinností pre Partnerov verejného sektora vrátane kompletného právneho poradenstva, ako aj zastupovania Partnerov verejného sektora pred Okresným súdom Žilina v prípade konania o kvalifikovanom podnete.

Klienti

 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • sec
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo
 • demo