Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. vznikla v roku 2016 zlúčením dvoch tradičných advokátskych kancelári a to JUDr. Róberta SLAMKU a JUDr. Antona SLAMKU, ktorí poskytovali právne služby od roku 1992 v Dolnom Kubíne. Sídlo kancelárie je v Dolnom Kubíne, pričom má vytvorené pracoviská v Bratislave, Prešove, Michalovciach a Martine, vďaka čomu dokáže poskytnúť svojim klientom expresné právne služby po celej Slovenskej republike.

Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. ako osoba oprávnená podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje služby Registrácie/Zmeny/Výmazu informácii do Registra partnerov verejného sektora.