Náš tím

Tím profesionálov Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. tvoria partneri, advokátski koncipienti, spolupracujúci právnici a právni asistenti. Pri poskytovaní právnych služieb kancelária úzko spolupracuje s viacerými externými konzultantmi a expertmi, napr. daňovými poradcami, audítormi, notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi, lekármi, IT špecialistami, detektívmi a s mnohými inými špecialistami v rôznych oblastiach.