Aktuality

 • V Hospodárskych novinách č. 181 (19.09.2019) bol publikovaný rozhovor s partnerom Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., JUDr. Pavlom VARGAEŠTOKOM ohľadom novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK prispel odborným článkom do časopisu Syninfo (https://view.publitas.com/syngenta/syninfo_7-9_2019_sk_www/page/1 , strana 31 – 32 ).
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK prispieva do časopisu The Bulletin magazine Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike, v najnovšom príspevku sa venuje problematike Pozemkových úprav
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 13.06.2019 zúčastnil na pozvanie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, región Michalovce konzultačného dňa školil členov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a kde vystúpil s prednáškou “ Novely zákonov týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy “ ktorý sa konal v Hotely Družba ****
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 22. marca 2019 zúčastnil na pozvanie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, región Svidník konzultačného dňa školil členov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a kde vystúpil s prednáškou “ Novely zákonov týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy “ ktorý sa konal v Hotely ONDAVA****.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK prispieva na odborný portál Najpravo.sk, aktuálne sa vo svojom článku zaoberá problematiku s názvom: POZEMKOVÉ ÚPRAVY: Skutočná pomoc pre slovenských poľnohospodárov alebo len šanca pre konkurenciu?
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK prispieva na odborný portál Najpravo.sk, aktuálne sa vo svojom článku zaoberá problematiku s názvom: Z PRAXE: Skúsenosti s aplikáciou novely zákona č. 504/2003 Z. z. účinnej od mája 2018 v poľnohospodárskej praxi.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK prispieva do časopisu ProgressLetter, v najnovšom príspevku sa venuje problematike Skúsenosti s novelou zákona č. 504/2003 Z.z.o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 14. marca 2019 zúčastnil na pozvanie konferencie s názvom AGROFÓRUM 2019 ktorá sa konala v Hotely Kaskady Hotel & Spa Resort **** . Konferencia, ktorú organizujú vydavateľstvá VELDAN (ProgressLetter) a Mafra Slovakia, a.s. (Hospodárske noviny a HNevents).
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 12. februára 2019 zúčastnil na pozvanie ČSOB Banky a.s. akcie s názvom ČSOB AGROFÓRUM 2019 ktorá sa konala v Grand Hotel River Park ****.
 • V Hospodárskych novinách č. 147 ( 01.08.2017 ) bol publikovaný rozhovor s partnerom ​Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., JUDr. Pavlom VARGAEŠTOKOM ohľadom novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.
 • V Hospodárskych novinách č. 162 ( 22.08.2017 ) bol publikovaný článok partnera ​Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., JUDr. Pavla VARGAEŠTOKA ohľadom náležitostí kúpnej zmluvy na pozemok.
 • V Hospodárskych novinách č. 163 ( 23.08.2017 ) bol publikovaný článok partnera ​Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., JUDr. Pavla VARGAEŠTOKA ohľadom podielového spoluvlastníctva, prevodoch podielov na nehnuteľnostiach a predkupnom práve na spoluvlastnicky podiel.
 • Na webe hospodárskych novín bol publikovaný článok partnera ​Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., JUDr. Pavla VARGAEŠTOKA ohľadom príkaznej zmluvy a jej náležitostí.
 • Na webe hospodárskych novín bol publikovaný článok partnera ​Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., JUDr. Pavla VARGAEŠTOKA ohľadom prevodu a obmedzenia poľnohospodárskej pôdy.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK prispieva do časopisu Progressletter, v najnovšom príspevku sa venuje problematike Novely zákona č. 504/2003 Z.z. 
 • Advokátska koncipientka Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. Mgr. Denisa FORGAČOVÁ a právna asistentka Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. Kristína SLAMKOVÁ  úspešne absolvovali skúšky zodpovednej osoby a obe získali  Potvrdenie o absolvovaní skúšky, na základe ktorého budú môcť byť poverené za zodpovednú osobu v zmysle právnej úpravy na ochranu osobných údajov.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 22. januára 2018 v Agrohoteli Tri brezy v Hruštíne zúčastnil ako prednášajúci na základe pozvania Regionálnej rady Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností ORAVA, seminára Novela zákona č. 504/2003 Z.z. – ohrozenie fungovania poľnohospodárskych podnikov alebo príležitosť pre mladých farmárov? Konkrétne príklady ohrození a príležitostí pre podniky prvovýroby z hľadiska aplikácie novely Zákona 504/2003 Z.z.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 12. decembra 2017  zúčastnil v hoteli Grand Hotel River Park v Bratislave ako hosť prvého ročníka podujatia s názvom ČSOB Agrofórum 2017.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 21. novembra 2017 v hoteli Holiday Inn v Trnave zúčastnil ako hosť ôsmeho ročníka konferencie Agroprogress pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach. Ústredná téma a názov konferencie bolo Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?…, JUDr. VARGAEŠTOK vystúpil s príspevkom s názvom Novela zákona č. 504/2003 Z.z. – ohrozenie fungovania poľnohospodárskych podnikov alebo príležitosť pre mladých farmárov? Konkrétne príklady ohrození a príležitostí pre podniky prvovýroby z hľadiska aplikácie novely Zákona 504/2003 Z.z.?. Konferencia, ktorú organizujú vydavateľstvá VELDAN (ProgressLetter) a Mafra Slovakia, a.s. (Hospodárske noviny a HNevents), priniesla názory najrešpektovanejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Róbert SLAMKA  dňa 23. septembra  2017 v sídle Brose Prievidza, spol. s r.o. uskutočnil workoshop so zameraním na problematiku zamestnávania cudzincov z krajín mimo EÚ na území Slovenskej republiky.
 • V máji 2018 nadobudne účinnosť nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov, tzv. GDPR, ktoré prinesie do oblasti ochrany osobných údajov významné zmeny, nové povinnosti, ako aj likvidačné sankcie za porušenie, a to takmer pre všetky obchodné spoločnosti, živnostníkov a ďalšie subjekty, napr. obce alebo školy. Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. ponúka svojim klientom odbornú pomoc s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, a to vypracovaním príslušnej dokumentácie, službami zodpovednej osoby, ako aj ďalšou súčinnosťou a poradenstvom.
 • Dňa 23. júna 2017 partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. JUDr. Pavol VARGAEŠTOK školil členov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trebišov v areáli Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta ohľadom problematiky Registra partnerov verejného sektora a s tým súvisiacich otázok.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa  zúčastnil na pozvanie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory rokovania na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky za účasti zástupcov Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. apríla 2017 v Bratislave.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa zúčastnil na pozvanie organizátorov z Vidieckej platformy okrúhleho stola na tému Pôda, ktorý sa konal dňa 20. apríla 2017 v Bratislave.
 • Dňa 7. apríla 2017 partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. JUDr. Pavol VARGAEŠTOK školil členov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Prešov v areáli penziónu Šariš Park ohľadom problematiky Registra partnerov verejného sektora a s tým súvisiacich otázok.
 • Dňa 6. apríla 2017 sa partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. JUDr. Pavol VARGAEŠTOK zúčastnil porady predsedov, podpredsedov a riaditeľov RPPK a RKŠ v Banskej Bystrici a kde vystúpil s prednáškou   s názvom Register partnerov verejného sektora.
 • Dňa 29. marca 2017 sa partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. JUDr. Róbert SLAMKA a advokátska koncipientka Mgr. Denisa FORGAČOVÁ  zúčastnili v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina obchodnej misie  organizovanej  SOPK Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a agentútou SARIO s 20 čínskymi firmami z mesta Nanjing pod vedením Obchodnej a priemyselnej komory Nanjing a Poľsko-čínskej obchodnej komory.
 • Dňa 23. marca 2017 partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o. JUDr. Pavol VARGAEŠTOK školil členov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Stará Ľubovňa v areáli RD Plavnica ohľadom problematiky Registra partnerov verejného sektora a s tým súvisiacich otázok.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 16. februára 2017 v centrále ČSOB Banky v Bratislave zúčastnil seminára ako prednášajúci pre manažérov z ČSOB Banky, kde sa prezentoval s príspevkom s názvom Praktické skúsenosti s aplikáciou Zákona o pôde po dvoch rokoch od jeho prijatia.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa dňa 24. novembra 2016 v hoteli Holiday Inn v Trnave zúčastnil ako hosť siedmeho ročníka konferencie Agroprogress pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach. Ústrednou témou konferencie bolo Chce Slovensko vlastné poľnohospodárstvo?, JUDr. VARGAEŠTOK vystúpil s príspevkom s názvom Praktické skúsenosti s aplikáciou Zákona o pôde po dvoch rokoch od jeho prijatia v odbornej sekcii konferecie nesúcej názov Zákon o pôde po dvoch rokoch od prijatia – komu vyhovuje a aké sú dopady jeho uplatňovania v praxi?. Konferencia, ktorú organizujú vydavateľstvá VELDAN (ProgressLetter) a Mafra Slovakia, a.s. (Hospodárske noviny a HNevents), priniesla názory najrešpektovanejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa ako kľúčový partner zúčastnil na pozvanie organizátorov z Vidieckej platformy okrúhleho stola na tému Pôda, ako ďalej…?, ktorý sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnil dňa 7. októbra 2016 v Nitre v rámci konferencie Vidiek žije! na festivale Agrofilm.
 • V termíne od 23. do 24. júna 2016 sa partner advokátskej kancelárie JUDr. Pavol VARGAEŠTOK zúčastnil na základe pozvania Slovenskej baníckej spoločnosti odbornej konferencie s názvom Banské predpisy a ich aplikácia v praxi.
 • Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. a každý z jej partnerov disponuje zaručeným elektronickým podpisom. Pomocou neho je možné elektronicky realizovať právne úkony, na ktoré sa vyžaduje písomná forma (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), teda takýto elektronický podpis nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Vďaka tomu dokážeme našich klientov zastupovať ešte rýchlejšie, komplexnejšie s úsporou na poplatkoch.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Róbert SLAMKA sa zúčastnil na pozvanie prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. ThDr. Jána BABJAKA SJ, PhD. stretnutia podnikateľov a tiež seminárov o Zákone o rodine za účasti viacerých odborníkov z radov sudcov, prokurátorov, advokátov ako aj akademickej obce.
 • Partner Advokátskej kancelárie SLAMKA & Partners s.r.o., advokát JUDr. Pavol VARGAEŠTOK sa zúčastnil  odborného seminára, ktorý organizoval Slovenský pozemkový fond za účasti jeho generálnej riaditeľky Ing. Gabriely Matečnej.