Spolupracujúci právnici

Spolupracujúci právnici

Mgr. Zuzana UHLÁROVÁ, právnička

E-mail: zuzanauhlarova@centrum.sk

Tel.: +421 915 730 826

Mgr. Zuzana Uhlárová absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho, správneho a trestného práva. V praxi sa zameriava na občiansko a obchodnoprávnu právnu agendu so špecializáciou na verejné obstarávanie, korporátne právo, právo duševného vlastníctva, zmluvné právo a právo v oblasti informačných technológií.

Jazyky: slovenský, český, anglický, francúzsky