Služby pre občanov

  • Vypracovanie právnych analýz a zmlúv, ich pripomienkovanie a posúdenie.
  • Zastupovanie na súde a pred štátnymi orgánmi.
  • Spory týkajúce sa rodinného práva.
  • Dedenie a dedičské právo.
  • Pracovný pomer a pracovné právo.
  • Vymáhanie pohľadávok.
  • Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva.
  • Exekúcie a exekučné právo.
  • Konkurz a oddlženie (osobný bankrot).
  • Právne úkony týkajúce sa nadobúdania nehnuteľnosti, jej prevodu a správy.