Skúsenosti

Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. a jej partneri zastupujú záujmy svojich klientov viac ako 23 rokov.

Medzi jej klientov patria napr. obchodné spoločnosti z oblastí:

 • ťažby plynu a ropy, energetiky – Spolupráca s klientmi na viacerých projektov v oblasti výstavby a prevádzok solárnych elektrárni, bioplynových elektrárni. Aktuálne advokátska kancelária poskytuje celkové právne poradenstvo jednej z najväčších ťažobných spoločnosti v Slovenskej republike so zahraničnou investorskou účasťou, a to najmä v oblasti pozemkového práva, práva nehnuteľností vrátane zastupovania klienta pred súdmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy a v správnych konaniach.
 • nábytkárskeho priemyslu – Komplexné právne poradenstvo jednému z najväčších predajcov nábytkového kovania, nábytkových dvierok a príslušenstva v Slovenskej a Českej republike.
 • odevného priemyslu – Komplexné právne poradenstvo jednému z najväčších výrobcov a predajcov oblečenia na lyžovanie, turistiku vo svete sídliacu vo Veľkej Británii.
 • farmácie, zdravotníctva a zdravotníckych pomôcok, hygieny – Komplexné právne poradenstvo pri vzniku jednej z najväčších distribučných (reexportných) firiem liekov v Slovenskej republike a poskytuje celkové právne poradenstvo jednému z najväčších výrobcov zdravotníckych pomôcok a hygieny v Slovenskej republike, a to so zameraním na zmluvné právo tak v Európe ako aj v Ázii.
 • informačných technológií – Advokátska kancelária poskytovala právne poradenstvo viacerým startupom v oblasti IT so zameraním na ochranu investícií.
 • stavebníctva – Právne poradenstvo jednej z najväčších firiem v stavebníctve na území Slovenskej republiky a podieľala sa na viacerých významných projektoch.
 • poľnohospodárstva,  európskych  fondov  a dotácií – Právne poradenstvo tak obchodným spoločnostiam  a družstvám podnikajúcim v oblasti poľnohospodárstva, ako aj jednotlivým SHR.
 • odpadového hospodárstva – Vypracovanie komplexnej právnej analýzy k zmluvám medzi obchodnou spoločnosťou s 100-percentnou účasťou jedného z najväčších miest v Slovenskej republike a organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. a jej partneri poskytujú právne poradenstvo aj pre:
 • poľovnícke združenia – Právne poradenstvo viacerým poľovníckym združeniam v oblasti vzniku či zániku poľovných revírov, poradenstva ohľadom schôdzi vlastníkov poľovných pozemkov a zastupovania pred orgánmi štátnej správy.
 • neziskové  organizácie, občianske združenia, fondy a niekoľko rokov poskytuje právne služby a poradenstvo aj jednej z najväčších registrovaných cirkví v Slovenskej republike – Právne poradenstvo viacerým neziskovým právnickým osobám, ako aj komplexné poradenstvo vrátane správy nehnuteľností jednej z najväčších cirkví v Slovenskej republike.
 • prvovýrobcovia – Právne poradenstvo pri registrácii kolektívnej ochrannej známky na jeden z tradičných výrobkov  v Slovenskej republike – bryndzu.