Partneri

Partneri

robertJUDr. Róbert SLAMKA, hlavný partner

E-mail: robert.slamka@akslamka.eu

Tel.: +421 903 502 519, LinkedIn

JUDr. Róbert Slamka je zakladateľom  advokátskej kancelárie a hlavným partnerom. V advokátskej praxi  sa zameriava  na  občianskoprávnu a trestnoprávnu  agendu  so  špecializáciou na obhajobu obvinených, obžalovaných, zastupovanie poškodených trestným činom, rodinné právo vrátane vysporiadania BSM.

Jazyky: slovenský, ruský, český

antonJUDr. Anton SLAMKA, hlavný partner

E-mail: anton.slamka@akslamka.eu

Tel.: +421 903 502 520

JUDr. Anton Slamka je zakladateľom  advokátskej kancelárie a hlavným partnerom. Zameriava sa najmä na občianskoprávnu, obchodnoprávnu a trestnoprávnu  agendu, vrátane   práva nehnuteľností, pôsobí takisto v oblasti rodinného, pracovného práva a správneho práva.

Jazyky: slovenský, ruský, nemecký

 

Pavol VargaestokJUDr. Pavol VARGAEŠTOK, partner

E-mail: pavol.vargaestok@akslamka.eu

Tel.: +421 908 689 521, LinkedIn

JUDr. Pavol Vargaeštok je zakladateľom  advokátskej kancelárie a partnerom. V praxi sa zameriava na občiansko a obchodnoprávnu agendu so špecializáciou na obchodné právo vrátane obchodných spoločností, fúzii a akvizícii, konkurzné právo a reštrukturalizácie, právo nehnuteľností, pozemkové právo vrátane reštitúcií a poľnohospodárske právo.

Jazyky: slovenský, český, anglický