Naše služby

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam ponúkame našim klientom profesionálny prístup v riešení ich životných situácií v rôznych právnych oblastiach, a to napríklad:

 • Občianske právo
 • Obchodné právo vrátane práva obchodných spoločnosti
 • Pozemkové právo, právo reštitúcií a nehnuteľností
 • Poľnohospodárske právo
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Exekučné právo
 • Dedičské právo
 • Dopravné a cestné právo
 • Poradenské služby
 • Mediácia
 • Zmluvné právo

Konkrétne príklady právnych služieb pre občanov a pre súkromné spoločnosti a podnikateľov.