Konzultanti

Konzultanti

Pri poskytovaní právnych služieb kancelária úzko spolupracuje s viacerými externými konzultantmi a expertmi, ako sú napríklad:

  • daňoví poradcovia
  • audítori,
  • geodeti,
  • znalci, prekladatelia, tlmočníci,
  • konzultanti,
  • detektívi,
  • IT odborníci,
  • notári, exekútori,
  • lekári.