Kontakt

Sídlo

Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Tel.: +421 902 502 530 (pobočky západné/stredné Slovensko), +421 908 689 521 (pobočka východné Slovensko)
E-mail: info@akslamka.eu

IČO: 50 120 000
IČ DPH: SK 2120174067
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 64772/L
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu: IBAN SK8511000000002949015478