Koncipienti

Koncipienti

denisaMgr. Denisa FORGAČOVÁ

E-mail: denisa.forgacova@akslamka.eu

Tel.:   +421 902 660 143, LinkedIn 

Mgr. Denisa FORGAČOVÁ absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v septembri 2016.

Jazyky: slovenský, český, anglický

Lenka MolovaJUDr. Lenka MOĽOVÁ

E-mail:  lenka.molova@akslamka.eu

Tel.: +421 911 982 960

JUDr. Lenka Moľová absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2012 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. V roku 2014 absolvovala na tej istej fakulte rigoróznu skúšku . Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v septembri 2017.

Jazyky: slovenský, český, anglický

 


Michal-Slamka-optimizeJUDr. Michal SLAMKA

E-mail:  michal.slamka@akslamka.eu

Tel.: +421 908 575 797

JUDr. Michal Slamka absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2014 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. V roku 2017 absolvoval na tej istej fakulte rigoróznu skúšku. Do zoznamu advokátskych koncipientov bol zapísaný v júni 2015.

Jazyky: slovenský, český, anglický

 

marekMgr. Marek SLAMKA

E-mail: marek.slamka@akslamka.eu

Tel.:   +421 904 568 492

Mgr. Marek Slamka absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. Do zoznamu advokátskych koncipientov bol zapísaný v novembri 2015.

Jazyky: slovenský, český, anglický