Koncipienti

denisa

JUDr. Denisa FORGAČOVÁ

E-mail: denisa.forgacova@akslamka.eu

Tel.:   +421 902 660 143, LinkedIn

JUDr. Denisa FORGAČOVÁ absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v septembri 2016.

Jazyky: slovenský, český, anglický