Law clerks

denisa

 

JUDr. Denisa FORGAČOVÁ

E-mail: denisa.forgacova@akslamka.eu

Tel.:   +421 902 660 143, LinkedIn

JUDr. Denisa FORGAČOVÁ graduated at the Law Faculty of Matej Bel University in Banská Bystrica in 2016 with state exams from commercial, civil and criminal law. On the list of law clerks, he had registered in september 2016.

Langauges: Slovak, Czech, English

JUDr. Lenka MOĽOVÁ

E-mail: lenka.molova@akslamka.eu

Tel.: +421 911 982 960

JUDr. Lenka Moľová graduated at the Law Faculty of Matej Bel University in Banská Bystrica in 2012 with state exams from commercial, civil and criminal law. She passed a rigorous exam at the same faculty  in 2014. On the list of law clerks, she has been registered in september 2017.

Langauges: Slovak, Czech, English

SLAMKA_Andrej_opt

 

Mgr. Andrej SLAMKA

E-mail: andrej.slamka@akslamka.eu

Tel.: +421 910 910 911

JUDr. Andrej Slamka štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vždy som zastával názor, že sila silného sa prejavuje v jeho odhodlaní chrániť slabších. Aj z tohoto dôvodu sa v Advokátskej kancelárií SLAMKA & Partners s. r. o. venujem pracovnému právu a ochrane spotrebiteľa, predovšetkým v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi.  Úlohou Právneho štátu je zabezpečiť rovnosť strán v súkromnoprávnom odvetví čo by sa malo prejaviť vyváženosťou vzájomných plnení zmluvných strán. Svoje povolanie beriem ako poslanie a preto spravím všetko čo bude v mojich silách, aby Vám bola z našej strany poskytnutá rýchla s kvalitná právna pomoc.

Jazyky: slovenský, anglický

Mgr. Anton SLAMKA Jr.

E-mail: anton.slamka@akslamka.eu

Tel.: +421 904 484 264

Absolvoval som štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019 štátnymi skúškami z občianskeho práva, pričom od roku 2016 pracujem v Advokátskej kancelárii SLAMKA & Partners s.r.o. na pozícii Právneho asistenta. Počas tejto doby som si právo zamiloval, a každým dňom sa snažím obohacovať svoje právne vedomie vo všetkých právnych odvetviach. Mojím cieľom je zabezpečiť aby pravda vždy zvíťazila a ukázať  spoločnosti, že právo je naozaj umením dobra a spravodlivosti.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

SLAMKA_Marek_opt

 

Mgr. Marek SLAMKA

E-mail: marek.slamka@akslamka.eu

Tel.:   +421 904 568 492

Mgr. Marek Slamka absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. Do zoznamu advokátskych koncipientov bol zapísaný v novembri 2015.

Jazyky: slovenský, český, anglický

Mgr. Richard Smitka

E-mail: richard.smitka@akslamka.eu

Tel.:   +421 915 469 474

Svoje štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prísne nároky pedagógov, ktorí ma viedli počas štúdia, ma výrazne sformovali a nadchli pre moje budúce povolanie advokáta. V roku 2019 mi bol priznaný akademický titul magister v študijnom programe právo, kedy som sa zároveň prihlásil na rigoróznu skúšku. Svojou prácou pomáham uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chránim ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi. Počas svojej doterajšej praxe som sa zameral najmä na oblasti obchodného, finančného, trestného a občianskeho práva.

Jazyky: slovenský, anglický